این واحد تولیدی با ظرفیت ها و توانایی های جامع خود در زمینه ی کاغذ و کارتن ، ارائه دهنده انواع خدمات کارتن سازی و بسته بندی می باشد.